Jitske Schols - 'One Step Forward' WIA

€300,00 

sold out

Jitske Schols is gecureerd door: Eva de Vos, Chef Beeldredactie bij Het Parool.

In mijn autonome werk bestudeer ik graag thema's als tijd en ruimte en breng ik verloren geschiedenissen of herstories terug naar het heden. In mijn werk maak ik vaak gebruik van anachronistische facetten. Ik voeg elementen toe (bv. personen, concepten, gebeurtenissen, voorwerpen, gebruiken, enz.) die niet noodzakelijkerwijs tot de historische context van het verhaal behoren. Met deze bewuste manipulatie van tijd probeer ik het historische verhaal naar de moderne kijker te werpen. Doordat de kijker een breuk ervaart met de logische gang van zaken, wordt hij aangemoedigd om bewust na te denken over wat er te zien is (Verfremdungseffekt).

De figuren die je in mijn werk aantreft, zijn het best te omschrijven als onopvallend. Het ontbreken van duidelijk of individueel

kenmerken en de neutrale gezichtsuitdrukkingen vereisen actieve deelname van de kijker om in te kleuren wat op het eerste gezicht ontbreekt. Ik probeer niet te oordelen, maar ruimte te geven aan verschillende perspectieven op het verleden. Het doel is om een ​​zo objectief mogelijk verhaal te vertellen. Omdat het gaat om realiteiten van een samenleving die niet meer bestaat. Een periode die al voorbij is, maar die geacht wordt verbonden te zijn met het heden en zo onze werkelijkheid beïnvloedt. De kijker krijgt een spiegel voorgeschoteld, het onthult sociale structuren en de kijker realiseert zich dat deze structuren niet onveranderlijk zijn. Door inzicht te creëren kan de kijker beetje bij beetje bijdragen aan een betere en rechtvaardigere wereld, alleen als hij dat wil.”


Je ontvangt een Hahnemuhle Giclée print + 1,5 cm witrand 
Oplage: 25 stuks 

Voorzien van Certificaat van Echtheid 


15% van de 
opbrengst gaat naar UN Women, de rest gaat naar de vrouwelijke maker.