Interview Isabelle Backer

Interview Isabelle Backer

Na haar studie Vrije Kunsten aan ArtEZ  te hebben afgerond, werkt Isabelle voornamelijk met het medium Fotografie. Ze is altijd op zoek naar een verhaal, een soort serene spanning. Bij haar vrije werk probeert ze in haar stadsstillevens voorwerpen als het ware tot leven te wekken en een verhaal te laten vertellen. Haar foto’s hebben een zekere esthetische waarde, maar zijn opgebouwd uit rauwe elementen, die van zichzelf meestal weinig met esthetiek te maken hebben. Van een afstand bekeken lijken het verstilde abstracte beelden, maar bij nadere inspectie blijken ze opgebouwd dagelijkse, soms zelfs banale onderwerpen, met bijna voelbare texturen. Het veroorzaakt een visuele vervreemding.

Wanneer ben je met fotografie begonnen?

''Ik ben in het jaar voor ik naar de academie ging begonnen met fotografie, bij de vooropleiding aan de Fotoacademie in Amsterdam. Om mijzelf breder te oriënteren koos ik voor de opleiding vrije kunsten bij ArteZ, waar ik ook technieken leerde als schilderen, tekenen, beeldhouwen en audio visuele technieken. Door de opleiding heen is fotografie altijd een belangrijk onderdeel gebleven, al merk ik dat ik mij meer een beeldmaker dan een fotograaf voel.''

Hoe zou je jouw stijl van fotograferen kunnen omschrijven?

''Ik ben altijd op zoek naar een verhaal, een soort serene spanning. Bij mijn vrije werk probeer ik de stadsstillevens voorwerpen tot leven te wekken en een verhaal te laten vertellen. Mijn foto’s hebben een esthetische waarde, maar zijn opgebouwd uit rauwe elementen, die van zichzelf meestal niet zo esthetisch zijn. Van een afstand bekeken lijken het verstilde abstracte beelden, maar bij nadere inspectie blijken ze opgebouwd uit dagelijkse, soms zelfs banale onderwerpen, met bijna voelbare texturen. Het veroorzaakt een visuele vervreemding. Mijn vrije werk is vrij grafisch en draait vaak om patronen, structuren en texturen. Het mooist vind ik het als je bijna de foto aan zou willen raken.''

 

''Ik wil nog meer tijd kunnen besteden aan het samenstellen van series van vrij werk''

 

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

''Ik wil nog meer tijd kunnen besteden aan het samenstellen van series van vrij werk. Zoeken naar de verhalen die er voor mijn gevoel wel al zijn, maar die nog een definitieve vorm moeten krijgen. Dit kan op verschillende manieren uiting krijgen. Via expositie/boekvorm/presentaties/projecties. Ik hoop nog meer mijn eigen stijl te kunnen ontwikkelen en voor mezelf, maar ook voor de aanschouwer te kunnen verduidelijken. Veel onderzoekend te kunnen gaan werken en veel werk te kunnen delen.''

Als je op reis bent, waar raak je het meest door geïnspireerd wanneer je op zoek bent naar beeld?

''Mijn onderwerpen worden eigenlijk onderwerpen door er tijd voor vrij te maken. Dat kan dus van alles zijn, maar er moet iets zijn wat het beelden aantrekkelijk voor mij maakt, wat mijn aandacht vraagt. Dat heeft voor mij vaak ook met licht te maken en dat ik net verrast worden door iets. Daarna komt vaak bij de tweede fase, het terugkijken van de beelden de volgende stap van het kijken; wat heb ik nu eigenlijk gefotografeerd? Wat heeft me toen getriggerd en waarom? En wat kan ik hier nu vervolgens mee doen? Het moment waarbij ik weet dat ik iets heb gevonden wat het in ieder geval voor mezelf interessant maakt om er mee verder te gaan. Daarna als het eenmaal tot final beelden is gekomen, hoop ik natuurlijk dat de kijker ook verwonderd of verrast wordt, en het een mooi of interessant beeld vindt.''

isabellebacker.nl

Lees meer

Interview Marjolein van der Klaauw

Interview Marjolein van der Klaauw

Interview Floor Reitsma

Interview Floor Reitsma

Interview Amber Aarts

Interview Amber Aarts