Interview Fleur Jakobs

Interview Fleur Jakobs

Fleur Jakobs is 24 jaar en is in 2019 afgestudeerd aan het AKV St. Joost in Breda. Ze heeft een fascinatie voor natuur en milieu. Met een poëtische stijl snijd ze documentaire onderwerpen hierover aan. Over de relatie tussen mens en natuur, en de verandering van deze relatie door het toedoen van de mens.

Hoe zou je je stijl omschrijven?

"Ik ben een poëtisch fotograaf. Ik leg documentaire onderwerpen vast op een abstracte, dromerige manier. Sinds mijn afstudeerproject is mijn stijl wel weer enigszins veranderd. Voorheen was het dromerig en licht. Nu ben ik bezig met een wat donkerder onderwerp, de stijl van dit werk is nu wat meer zacht onheilspellend.

In plaats van technisch traditionele foto’s te maken werk ik vaak met beeldbewerking, waardoor ik uit een foto een nieuw beeld maak, dat soms ook niet meer direct op een foto lijkt."

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd door fotografie

"Ik weet niet of er één belangrijkste les is die ik heb geleerd. Ik vind het fijn aan fotografie dat je een sfeer en een gevoel kan overbrengen met enkel iets dat jij hebt gemaakt. Het gaat niet alleen om die momentopname die je neemt. Het gaat ook om wat je er vervolgens mee doet waarmee je het beeld eigen maakt, om precies het gevoel over probeert te brengen dat jij tijdens het maken van die foto ook ervoer."

Waarom heb je gekozen voor de beelden die op Kiekie Art staan?

"Dit zijn twee beelden uit mijn afstudeerproject "Van de aarde ontdaan", project over de relatie tussen mens, natuur en wetenschap. Hierin focuste ik op imperfecties in de natuur, waarin ik ze in het beeld met de stippen benadruk door ze weg stoppen. In het andere beeld probeer ik iets wat imperfect is te conserveren.

Dit waren twee foto’s uit series van de ‘zelf verzonnen wetenschappelijke experimenten’ die ik in dit project uitvoerde. Met het beeld met de stippen ben ik begonnen, hiermee kwam ik erachter welke kant ik op wilde gaan met het werk. Het hele project bestaat uit redelijk abstracte foto’s maar deze twee vertalen naar mijn idee het duidelijkst waar dit project over gaat." 

Hoe bepaal je je onderwerp?

"Ik hou me voornamelijk bezig met de relatie tussen mens en natuur. Ik ben opgegroeid met een enorme liefde voor de natuur. Ik vind het zowel zorgwekkend als intrigerend om te zien hoe wij mensen ermee omgaan: van het ontkennen van klimaatproblemen tot technologie en wetenschap inzetten om zulke problemen juist op te lossen. Alles waarin ik me bezighoud omtrent fotografie komt steeds weer terug op dit onderwerp." 

Welke plannen heb je voor de toekomst?

"Momenteel ben ik bezig om met zeven vrienden van de academie, met allemaal verschillende kunstdisciplines, een kunstcollectief te beginnen. Samen willen we exposities, publicaties, residenties en nog een hoop dingen gaan ondernemen.Ook ga ik een boek maken met mijn nieuwe project. Hiermee sta ik nog heel erg aan het begin, maar er zijn al wat ideeën. Dit project is overigens ook op mijn website www.fleurjakobs.nl te zien."

Lees meer

Interview Christian van Dokkum

Interview Christian van Dokkum

Interview Floor Reitsma

Interview Floor Reitsma

Interview Neeltje de Vries

Interview Neeltje de Vries